Korduma kippuvad küsimused

Kasutame küpsiseid, et tagada veebisaidi kõrgeimal tasemel toimimine. Saidi edasine kasutamine tähendab nõusolekut nende kasutamiseks.

Küpsiste kasutamine

Hermeetikud

Kas silikoonhermeetikut võib üle värvida?

Ei, värv ei nakku silikoonhermeetikuga.
Kui hermeetik vajab ülevärvimist, siis kasutage hübriidpolümeerhermeetikut, näiteks Fix ALL Flexi.

Kas silikoonhermeetikuid võib kasutada looduslikel kividel (näiteks marmor)?

Tavalised silikoonhermeetikud sisaldavad silikoonõli, mis imbub poorse kivi sisse ja silikoonliite kõrvale tekib tume serv. See on servariba määrdumine ja seda ei saa eemaldada ega parandada. Selle vältimiseks kasutage spetsiaalselt loodusliku kivi jaoks välja töötatud loodusliku kivi silikoone, mis ei põhjusta servariba määrdumist.
Soovitame kasutada loodusliku kivi tihendamiseks silikooni Silirub MA.

Kuidas puhastada hermeetikuga määrdunud kohti?

Kui mittepoorsele või siledale aluspinnale sattunud hermeetik pole veel kõvenenud, saab seda eemaldada lapiga Swipex või mõne muu kuiva lapi ja lakibensiiniga. Poorseid pindu on raske või võimatu puhastada. Poorsele pinnale võib isegi mittekõvenenud silikoonhermeetik jätta pleki. Olge poorse pinnaga materjalide tihendamisel ülimalt ettevaatlik ja katke alati kaitstavad pinnad teibiga. Eemaldage teip kohe pärast hermeetiku viimistlemist, et teibi pinnale ei tekiks kile kihti.

Kuidas hermeetikuid hoiustada?

Hoidke  hermeetikud jahedas ja kuivas kohas, temperatuuril 5 °C kuni 25 °C. Kui padrun on avatud, tihendage otsik nii tihedalt kui võimalik, et õhuniiskus ei saaks tootega kokku puutuda, sest see võib põhjustada hermeetiku kõvenemise otsikus või padrunis.

Vannitoas kasutatud spetsiaalse silikooni pinnal on hallitus. Miks see tekib?

Vannitoas ja köögis kasutamiseks ette nähtud silikoonhermeetikutele on lisatud hallitusevastaseid koostisosi. Need takistavad hallituse teket pikema perioodi kestel. Kui ventilatsioon on ebapiisav ja hermeetiku pinnale jäävad pikaks ajaks pesuvahendi jäägid, võib hermeetiku vastupanuvõime hallitusele siiski nõrgeneda.
Värvimuutuste ja hallituse eest kaitsevad silikoonhermeetikud Stay Fresh Neutral ja Stay Fresh Atsetoksü. Siiski on vaja neid pidevalt puhastada, sest pesuvahendite ja muude ainete sadestumine hermeetikuga täidetud vuukidel võib põhjustada hallituse teket.

Missugused on hermeetiku kasutamise nõuded?

Hermeetik tuleb kanda nõuetekohaselt ettevalmistatud pinnale. Tehniliste andmete lehtedel on esitatud erinõuded iga üksiku toote kohta. Üldised nõuded on järgmised.
• Pinnad peavad olema puhtad, tolmu- ja rasvavabad.
• Vajaduse korral (näiteks poorsed pinnad) kasutage krunti.
• Ümbritsev ja aluspinna temperatuur peab olema rohkem kui +5 °C. Külmunud pinnal on väga halb nake, sellel võib nake üldse puududa.
• Silikoonhermeetikut ei tohi kasutada vihmas.
Toodetele esitatud nõudeid vaadake osast Hermeetikud ja konkreetse toote andmelehelt.

Mis on hermeetikuga tihendatavate vuukide õiged mõõtmed?

Minimaalne vuugi laius hermeetiku jaoks on 6 mm ja maksimaalne 20 mm. Hermeetikuga täidetud vuugi sügavus sõltub laiusest. Püüdke hoida kuni 12 mm laiusel vuugil sügavust 6 mm. Kui vuuk on laiem, siis võtke vuugi sügavuseks pool selle laiusest.

Mis vahe on hermeetikul ja liimil?

Liimid ühendavad kahte materjali, kuid ei pruugi olla elastsed. Hermeetikud ühendavad samuti materjale, tihendades vuugi, mis on aluspindade vahel ja suudavad taluda vuugis tekkida võivat liikumist. Hermeetikud moodustavad kahe aluspinna vahel suhteliselt nõrga ühenduse. Mõned hübriidtooted, nagu näiteks liimhermeetik Fix ALL moodustavad tugeva ühenduse ja on samal ajal hea tihendusmaterjal. Hübriidtehnoloogia võimaldab saavutada mõlemaid omadusi.

Liimid

Kuidas parandada naket siledate pindadega?

Nakke parandamiseks tuleb siledad pinnad karestada. Polümeermaterjalide pinda võib töödelda Soudali pinnaaktivaatoriga Surface Activator. See puhastab mittepoorse pinna tolmust ja rasvast, aktiveerib pinna ning selle tulemusena saavutatakse parem nake.

Kuidas ma saan oma tööriistu puhastada?

Enne liimi kõvenemist saab puhastamiseks kasutada puhastuslappe Swipex. Need on kasutatavad vaid siledatel pindadel.
Kõvenenud liimi saab eemaldada mehaaniliselt (näiteks noaga). Pärast seda võib liimijäägid eemaldada liimieemaldajaga Adhesive Remover.

Millised on poorsed materjalid?

Poorsed materjalid imavad niiskust. Mõned liimid nakkuvad poorsel materjalil hästi, mõned ei nakku. Järgige tootesildi juhiseid – materjali poorsus võib mõjutada liimliite lõpptugevust. Poorsetel materjalidel võib nakkuvuse parandamiseks kasutada krunti.
Poorsed materjalid on kipsplaat, töötlemata puit, betoon, tellis, paber, papp, tsemendipõhised tooted jne.

Mis vahenditega saab eemaldada liimiplekke ja -jääke?

Enne kõvenemist saab enamikke liime eemaldada atsetooniga. Olge ettevaatlik, atsetoon võib jätta pinnale plekke! Kõvenenud liimijääke saab eemaldada mehaaniliselt (välja lõigata, välja kraapida, maha lihvida jne).

Millal tuleb poorsel aluspinnal kasutada krunti?

Krundid tagavad liimi hea nakkuvuse aluspinnaga, neid kasutatakse põhiliselt poorsetel materjalidel. Krunt tekitab tihedama pinna ja tõkestab liimi tungimist aluspinna sisse liiga sügavale ja liiga kiiresti. See aitab liimil alusmaterjaliga nakkuda ja saavutada tugev ühendus. Kuid kõik krundid pole siiski sama toimega. Näiteks mõned krundid takistavad niiskuse tungimist liimikihini läbi aluspinna, mis võivad liimühenduse omadusi halvendada.

Polüuretaanvahud

Kas ballooni on kasutamise ajal vaja uuesti raputada?

Soovitatav on ballooni kasutamise ajal aeg-ajalt raputada, eriti pärast töö katkestamist, et vältida propellendi ja eelpolümeeri üksteisest eraldumist.
 

Kuidas eemaldada plekke?

Tahkumata plekke saab eemaldada polüuretaanvahu eemaldiga. Kuivanud vahtu saab eemaldada vaid mehaaniliselt või selleks ette nähtud kuivanud vahu eemaldiga.
 

Kuidas hoida avatud vahuballooni järgmise kasutuskorrani?

Parim võimalus on jätta balloon püstoli külge kindlalt kinnitatuna. Kui te ballooni püstolilt eemaldate, siis tuleb klapp ja püstol puhastada vahupuhastiga Gun & Foam cleaner. Kui te ballooni püstolilt eemaldate, siis on oluline enne püstolilt lahtikruvimist balloon tühjendada, et vältida vahu ootamatut väljavoolamist.
 

Kas pinda tuleb enne vahu paigaldamist niisutada?

Vaht vajab nõuetekohaseks kõvenemiseks niiskust, seetõttu soovitame aluspindadele piserdada kerge veekiht. Sellel on järgmised eelised:
• parem rakustruktuur,
• parem nake,
• lühem kõvenemise aeg,
• paremad vahu omadused.
Kui pinda ei niisutata, tekib oht, et vaht ei kõvene nõuetekohaselt ja see mõjutab paisumise määra. Kahekomponendilised vahud on erand, need kõvenevad ilma veeta, sest neis toimub kõvenemine vahus oleva kemikaali mõjul.

Kas polüuretaanvahud on kahjurikindlad?

Polüuretaanvaht moodustab piisava tõkke väiksematele putukatele, et neid elamust eemale hoida. Polüuretaanvaht ei takista rottide ja hiirte sissetungimist, nad leiavad sisenemiseks teise võimaluse. Suuremate putukate sissetungimise takistamiseks võib polüuretaanvahtu kasutada koos traatvõrguga.
 

Kas see mõjub halvasti vahu omadustele, kui ballooni enne kasutamist ei raputata?

Polüuretaanvaht sisaldab eelpolümeeri ja propellentgaasi, mis üksteisest eralduvad ja moodustavad hoiustamise ajal eraldi kihid. Enne kasutamist tuleb ballooni jõuliselt raputada, et need kaks komponenti omavahel segada ja luua ühtlane segu. Ebapiisav raputamine mõjutab vahu moodustumist ja selle omadusi, mille tulemuseks on nõuetele mittevastav rakustruktuur ning väiksem vahu maht.

Mis on polüuretaanvahu paisumine?

Püstolivahul ja käes hoitaval kõrrevahul on erinev paisumismäär. Kõrrevaht paisub 150–200%, seega peab liitekoht/ühendusvuuk olema täidetud ainult 30–40% ulatuses. Püstolivaht paisub 50–100%, seega peab liitekoht/ühendusvuuk olema täidetud vähemalt 50% ulatuses. Paisumismäär sõltub ümbritsevatest oludest ja ballooni temperatuurist ning ka õhu niiskusest.
 

Miks tuleb ballooni hoiustamisel hoida ventiili ülespoole?

Ventiilis on tihend, mis hoiab ballooni sisu välisõhuga kokkupuutumise eest, kuid see ei pruugi olla 100% õhutihe. Kui vesi satub ballooni sisse, siis reageerib see seal isotsüaniidiga ja algab vahu kõvenemine, mille tagajärjeks on ventiili kinnijäämine. Duravalve-süsteemiga balloone võib hoiustada horisontaalasendis.

Liimhermeetikud Fix All

Kas Fix ALL® on ülevärvitav?

Hübriidhermeetikud on hästi ülevärvitavad enamike tüüpi värvidega.
Märkus.
Värvikiht on vähem elastne kui hübriidhermeetik, seetõttu võib see praguneda, kui hermeetik liitekohas liigub. Soovitame teha eelnev nakke- ja ühilduvustest.
 

Kas Fix ALL® võib läbi külmuda?

Hübriidhermeetikud ei külmu läbi, sest neis on väga vähe vett.
 

Mis on liimitud liitekoha nõuetekohased mõõtmed?

Mõõtmed sõltuvad kasutatavast liimhermeetiku Fix ALL® konkreetsest tüübist. Kogu teave on esitatud tehniliste andmete lehel, mille leiate vastava toote veebilehelt.
 

Kui pikk on liimhermeetiku Fix ALL® kõvenemisaeg?

Fix ALL® kõvenemisaeg sõltub järgmistest teguritest:
• vuugi paksus,
• niiskus,
• temperatuur,
• pinna omadused.
Optimaalsetes tingimustes (temperatuur 20 °C, suhteline niiskus 60%) vajab 2–3 mm paksune liitekoht kõvenemiseks 24 tundi.