Püstolivahul ja käes hoitaval kõrrevahul on erinev paisumismäär. Kõrrevaht paisub 150–200%, seega peab liitekoht/ühendusvuuk olema täidetud ainult 30–40% ulatuses. Püstolivaht paisub 50–100%, seega peab liitekoht/ühendusvuuk olema täidetud vähemalt 50% ulatuses. Paisumismäär sõltub ümbritsevatest oludest ja ballooni temperatuurist ning ka õhu niiskusest.