AVALDAJA

Soudal N.V., Turnhout, Belgia

Esindajad:

Vic Swerts, Dirk Coorevits, Bart Moonen, Jurgen Vandervelden.

Aadress:

Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout, Belgia
Tel.: +32 (0)14 42.42.31
Fax.: +32 (0)14 42.65.14
Web: www.soudal.com

Äriregister:

RPR Turnhout, BE BE 0404.914.028

 

ÕIGUSTE KAITSE

Selle veebisaidi sisu on kaitstud kehtivate autoriõiguse ja kaubamärgiseaduse alusel.

Teie juurdepääs ja sellel veebilehel oleva teabe kasutamine toimub järgmistel tingimustel.

Vastutus

Soudal võtab põhjendatud meetmeid, et avaldada sellel veebilehel täpset ja ajakohast teavet. Soudal ei esita siiski mingeid deklaratsioone ega anna garantiid seoses edastatud teabega. Sellel veebilehel on teave üksnes Soudali toodete ja teenuste kohta. Kuna meie toodete kasutusvõimalused ja -tingimused on erinevad ning väljaspool meie kontrolli, on kasutajal kohustus kontrollida, kas kavandatud kasutus vastab kehtivatele õigusnormidele. Seetõttu ei saa me kindlasti vastutada meie toodete kasutamise eest juhul, kui see ei vasta näiteks kasutaja riigis kehtivatele õigusnormidele.

Kui vajate teavet toote kasutamise kohta või selle kohta, kas toode sobib konkreetseks otstarbeks, võtke meiega ühendust. Teave toodete kohta on mõeldud kasutamiseks tehniliselt kvalifitseeritud isikutele oma äranägemise järgi ja omal vastutusel ning see ei puuduta mistahes meie toote kasutamist koos mõne muu ainega või muus protsessis.

Soudal jätab endale õiguse lisada, eemaldada või muuta teavet millal tahes ilma eelneva etteteatamiseta. Juurdepääs sellele veebilehele ja sisule ning selle kasutamine toimub Teie enda vastutusel. See veebileht võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele. Soudal ei vastuta neil veebilehtedel oleva teabe autentsuse või mistahes muu aspekti eest ning ei vastuta kahju eest, mis võib tuleneda juurdepääsust sellistele veebilehtedele. Lingid teistele veebilehtedele on üksnes mugavuse huvides ja nende kasutamine on Teie vastutusel.

Soudali toodete müük

Kõiki tooteid müüakse vastavalt kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele.