Hermeetik tuleb kanda nõuetekohaselt ettevalmistatud pinnale. Tehniliste andmete lehtedel on esitatud erinõuded iga üksiku toote kohta. Üldised nõuded on järgmised.

  • Pinnad peavad olema puhtad, tolmu- ja rasvavabad.
  • Vajaduse korral (näiteks poorsed pinnad) kasutage krunti.
  • Ümbritsev ja aluspinna temperatuur peab olema rohkem kui +5 °C. Külmunud pinnal on väga halb nake, sellel võib nake üldse puududa.
  • Silikoonhermeetikut ei tohi kasutada vihmas.

Toodetele esitatud nõudeid vaadake osast Hermeetikud ja konkreetse toote andmelehelt.