ÜLDSÄTTED

AS Soudal teeb kõik endast oleneva, et tagada Teie privaatsus ja seetõttu töödeldakse Teie isikuandmeid hoolikalt. Te külastate meie veebilehte täiesti anonüümselt. Kogume analüütilisi andmeid, kuid neid ei ole võimalik konkreetse isikuga seostada. Kogume Teie isikuandmeid ainult siis, kui olete need vabatahtlikult esitanud, näiteks meie äriteabe saamiseks või meie veebilehel oleva vormi täitmisel. See privaatsuseeskiri kirjeldab antud veebilehega seotud AS Soudal andmete töötlemise eesmärke ja seda, kuidas oma isikuandmetega seotud õigusi kasutada saate.

KOLMANDATE POOLTE KLAUSEL

Edastame Teie esitatud teabe kolmandatele isikutele, kui see on vajalik Teie tellitud toodete tarnimiseks või Teile teenuste osutamiseks. Reklaamiteavet saadetakse Teile ainult siis, kui olete selle saamiseks registreerunud. Teie andmeid kolmandatele isikutele edastades tagame, et neid kasutatakse privaatsuseeskirja alusel ainult sel eesmärgil, milleks neid kogutakse. Samuti kinnitame, et Teie andmed kustutatakse kohe, kui neid enam ei vajata. Peale eeltoodu ei jaga me Teie esitatud teavet teiste osapooltega, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab või lubab.

KÜPSISED

Vaadake küpsiste eeskirja.

Google nõusolekurežiimi

Soudali veebisait kasutab anonüümsete veebisaidi kasutusandmete kogumiseks Google "Täpsem nõusolekurežiim" juhuks, kui külastaja on keeldunud statistilised küpsised kasutamisest. Selle abil saame analüüsida, kuidas külastajad Soudali veebisaiti kasutavad, et seda veelgi täiustada.

Neid andmeid kogutakse "küpsisefailideta pinge" abil ja need ei sisalda isikut tuvastavat teavet (PII). Nende pingitega luuakse endiselt kasutaja ID-sid ja seansi ID-sid, kuid iga järjestikuse sündmuse puhul luuakse uus ID. Selle tulemusena ei saa kahte või enamat sündmuste mingil viisil siduda.

OHUTUS JA SÄILITAMINE

Võtame asjakohaseid turvameetmeid, et piirata Teie isikuandmete väärkasutamist ja nendele volitamata juurdepääsu. Tagame, et andmetele on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel, need on kaitstud ja meie turvameetmeid kontrollitakse regulaarselt. Me ei säilita andmeid kauem kui vaja. See tähendab, et säilitame neid nii kaua, kui tellitud teenuse osutamiseks vajalik, välja arvatud juhul, kui peame andmeid säilitama pikema aja jooksul, kuna seadus kohustab meid selleks.

MUUDATUSED

Me võime antud privaatsuseeskirja aeg-ajalt muuta ja muudatused avaldatakse meie veebilehel. Külastage meie veebilehte regulaarselt, et olla kursis privaatsuseeskirja kehtiva sisuga.

KONTROLLIMINE, PARANDUSED JA ÕIGUSED

Teil on millal tahes õigus juurdepääsuks oma isikuandmetele, nende parandamiseks või kustutamiseks. Kui Teil on meie ettevõttega suhe, on Teil kirjaliku taotluse alusel võimalus oma isikuandmetega tutvuda. Kui meie esitatud ülevaates on ebatäpsusi, võite kirjalikult paluda meil andmeid muuta või need kustutada. Samuti võite meid kirjalikult teavitada, kui Te ei soovi, et Teiega võetaks ühendust seoses meie toodete ja teenustega seotud teabega:

AS Soudal
Haraka 51
11311 Tallinn
Eesti
info@soudal.ee

Kui Teil on küsimusi selle privaatsuseeskirja kohta, võtke meiega ühendust.